Anders Bengtsson
PSYKOANALYTIKER (IPA)

Anders Bengtsson

KONTAKT

TEL: 076-119 70 14
E-POST: Anders Bengtsson
ADRESS: Norrbackagatan 8
113 41 Stockholm

SL: buss, tunnelbana till S:t Eriksplan,

"Upptäkter är resultatet av
                      planmässigt famlande."
C.F. Gauss, matematiker

En psykoanalys erbjuder en möjlighet till en långsiktig lösning av inre svårigheter och en kontinuitet över lång tid som är unik.

Den ger inte, som många andra metoder, ett löfte om ett liv fritt från oro och sorger men kan modifiera ett neurotiskt lidande till ett mänskligt lidande och därigenom göra oss bättre rustade inför den svåra uppgiften att leva med det som är det mänskliga i oss människor.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Jag är psykoanalytiker och medlem av Svenska psykoanalytiska föreningen. Min grundutbildning är psykolog och jag är även utbildad psykoanalytisk psykoterapeut och legitimerad i bägge disciplinerna. Jag arbetar med psykoanalys, psykoanalytisk psykoterapi, konsultationer samt handledning.
Jag har mer än 35 års klinisk erfarenhet av arbete med vuxna, tonåringar och barn.

ATT GÅ I PSYKOANALYS

Jag vill här lyfta fram några erfarenheter jag gjort under mina år som kliniker: Det finns en vitt spridd föreställning, såväl inom sjukvården som hos allmänheten, att vissa symptom och diagnoser eller lidanden inte skulle passa för psykoanalys (eller psykoanalytisk terapi).
Så är inte fallet.

Vad som är avgörande är att det finns en önskan och en nyfikenhet att förstå sig själv och sin livshistoria bättre, en önskan som inte hänger samman med styrkan i lidandet. En gynnsam sidoeffekt av en ökad självförståelse är oftast att man fungerar bättre och känner sig mera levande. En intellektuell och känslomässig insikt ger en möjlighet att träffa mer medvetna val och bryta destruktiva mönster. Att nå dit är dock ett, många gånger, hårt arbete. Det finns tyvärr inga snabba och enkla lösningar på allvarliga svårigheter.

OM PSYKOANALYS

Om Du vill veta mer om psykoanalys finns information på
Svenska psykoanalytiska föreningens hemsida.